top of page

Лечение на кариес

лечение на кариес и неговите усложнения- пулпит и периодонтит

Кариесът е заболяване на твърдите зъбни тъкани. Ако не се лекува, той уврежда и пулпата на зъбите, а впоследствие и периодонциума. Затова от първостепенно значение е ранното диагностициране на кариеса и неговото саниране.

 

За откриването на съвсем началния и на така наречения „скрит” кариес ние използваме дигностичния уред Diagnocam на немската фирма Kavo.Това е неинвазивен апарат, който е изключително точен.Уредът използва светлина и отчита различните нива на флуоресценция между здравите и болни зъбни структури.

 

Минимално инвазивната стоматология е основополагаща концепция в съвременната стоматология.В нашата дентална клиника работим със съвременни нанополимери, за да дадем максимална естетика и здравина на възстановяванията.

Лечение на пулпит и периодонтит

Kореново лечение се основава на правилното почистване, дезинфекциране и запълване на кореновите канали.

В MGD dental studio разполагаме със съвременна апаратура за точно определяне дължината на кореновите канали, тяхната обработка и обтуриране.

Използваме диоден лазер за контаминация на инфекцията.

Веднага след завършване на лечението, ние ще направим дигитална рентгенова снимка –контрол на запълването.

ендодонтско лечение на пулпит с кофердам

Бондинг на зъбите

Бондингът е директно възстановяване на различни дефекти на зъбите, чрез послойно нанасяне на фотополимер. Може да се приложи както при фронтални,така и при дистални зъби. Посредством този метод могат да бъдат коригирани разстояния между зъбите, неправилна форма и/или големина, някои оцветявания.При бондинга се прави предварителен восъчен моделаж -WAX-UP.

Той се пренася в устата на пациента -MOCK-UP. Пациентът вижда как би изглеждал с бъдещите си възсановявания.След одобрение от срана на денталния лекар и пациента се пристъпва към постоянни възстановявания от фотополимер. Ние работим с нанокомпозит на фирмата 3M ESPE, която е един от лидерите в естетичната стоматология.

Предимствата на бондинга са по-ниската цена в сравнение с керамичните фасети и минималното изпиляване на зъбите. В някои случаи е възможно възстановяването да се извърши практически без изпиляване.

След бондинга, пациентът трябва редовно да посещава лекаря по дентална медицина за извършване реполиране на всеки 6 месеца.

При добро поддържане, тези изграждания могат да издържат до десет години. 

iStock-1294823666.jpg
bottom of page