top of page
зъбен+камък,почистване+на+зъбите,полиране+на+зъбите,ултразвук,избелване+на+зъби,зъболекар,

Какво трябва да знаем за основния причинител на гингивит и пародонтит - зъбния камък ?

Зъбният камък представлява зъбен налеп от калциеви соли,органични вещества, остатъци от храна, мъртви клетки от устната лигавица и др.

Зъбният камък се образува най-често под задната повърхност на долните резци и по обърнатата към бузите страна на горните кътници.

Образуването на зъбният камък протича на два стадия:

Натрупване на налеп по шийките на зъбите, състоящ се от муцин, отпаднали клетки от лигавицата на устата, остатъци от храна и микроорганизми. Този налеп се появява там, където зъбите не участват активно в процеса на дъвчене.

Импрегнация на мекия налеп с калциевите соли съдържащи се в слюнката. Предпазването от зъбния камък се състои в редовна грижа за цялата устна кухина – редовно миене с четка, създаване на навик за правилно дъвчене, т.е. използването на всички зъби при сдъвкването на храната. Последното помага за естественото почистване на отлаганията по зъбите по време на хранене. Това естествено самопочистване на зъбите и венечните повърхности се наблюдава единствено при употребата на непреработени, нерафинирани, твърди природни храни, като плодове, зеленчуци, ядки и др. Обратно, сладкишите, бонбоните, бисквитите, готвената, рафинираната и обработена храна съдействат за тяхното отслабване и заболяване. Непочистеният зъбен камък може да предизвика възпаление на венеца, което води до пародонтит.

Ето защо редовното почистване на зъбен камък предпазва зъбите и тяхния зъбодържащ апарат за по-дълък период. Ние пропоръчваме клинична орална хигиена на всеки 6 месеца,а при пациенти с пародонтит - на всеки 3 месеца.

Клинична орална хигиена

Почистване на зъбен камък

Полиране на зъбите

Процедурата по почистване на зъбен камък се извършва с пародонтални ръчни инструменти, ултразвуков апарат или комбинация от двете, в едно или повече посещения. Зъбният камък се почиства лесно и бързо с ултразвуков апарат, тъй като чрез ултразвуковите трептения се създава кавитация, която го разрушава и също така унищожава бактериите. При процедурата може да се усеща болка, която най-често се дължи на открит дентин, в резултат на отдръпване на венците. Всяка зъбна повърхност се почиства старателно, ако има трудно достъпни места за ултразвуковия накрайник, почистването се довършва с ръчни инструменти.

Ръчни инструменти се използват и за почистване на субгингивален зъбен камък в пародонталните джобове. По време на почистването, както с ултразвуков апарат, така и с ръчни инструменти, се наблюдава кървене, тъй като гингивалните тъкани са възпалени. След като вече са почистени всички зъбни повърхности, следва тяхното полиране. 


Зъбите се полират с гума, четка и паста или с водно-въздушна струя и полирна сода  -Air Flow.
Тази процедура е необходима, за да се отстранят останали неравности по зъбите, които могат да акумулират бактериална плака. Тя е безболезнена и бърза, а содата е с приятен вкус и аромат.
При полиране с AIR FLOW се отстраняват оцветявания и налепи по и между зъбите. След полирането Вашият лекар по дентална медицина ще Ви даде необходимите препоръки и насоки, взависимост от вашата диагноза  и ще ви назначи следващо посещение.

Зъбният камък трябва да се почиства през 6 месеца, но ако Вие сте предразположени към по-бързо образуване на зъбен камък, то се препоръчва да го почиствате на всеки 3 месеца.

При пациентите с пародонтит също се назначават по-чести посещения, за да се следи прогресията на заболяването.

Лазерен кюретаж

BIOLASE DIODE LASER

Какво прави?

01

лазерен кюретаж на венците

02

бързо заздравяване

на тъканите

03

премахва микроорганизмите

04

намялава дълбочината на джоба

05

стимулира тъканите за бърза регенерация

Безкръвна манипулация

07

с програма за биостимулация

08

без болка

06

Лазерната дентална медицина е бързо развиваща се дисциплина 

Високоенергийните  дентални лазери дават кратък срок на възстановяване след манипулацията. Рискът от инфектиране на тъканите е мо-малък, поради антимикробното действие на лазерната светлина. Постига се чисто оперативно поле на работа, без кръв.

 

Лазерът не уврежда подлежащите здрави тъкани. На мястото на приложението си той предизвиква деконтаминация. Помага за лечение на пародонтални заболявания, намалява болката, кървенето и стимулира образуването на здрава тъкан.

С новите програми за БИОСТИМУЛАЦИЯ, той е ненадминат при лечение на пародонтит, гингивит, синузит, след оперативни намеси в устната кухина.

Ние сме сертифицирана клиника за работа с високоенергийно дентални лазери. Преминали сме през десетки курсове и обучения. Убедени сме в положителното въздействие на диодните лазерите в денталната практика.

Фотодинамична лазерна терапия

С приложение в денталната практика

Най-общо под Фотодинамична терапия се разбира светлинно индуцирано разрушаване, деактивиране на клетки, микроорганизми и зародиши. В денталната медицина тя е доразвита като минимално инвазивна, ориентирана към лечението на повърхностите терапия, насочена главно към унищожаване на патогенните микроорганизми.

 

Практически това се случва чрез апликиране на фотосенситайзер върху инфектираната повърхност и възможност за продължително въздействие на фотосенситайзера върху повърхността. След това молекулите на фотосенситайзера биват активирани чрез огряване с лазер с дължина на вълната 630-650 nm  и се образува високо активен кислород. Той действа селективно чрез окисляване на клетъчните компоненти и уврежда патогените необратимо. В същото време незаразените тъкани остават непокътнати.

Фотодинамичната терапия намира своето място особено в профилактирането на пациенти с пародонтити поради изключително селективното си въздействие в сравнение с антибиотичните терапии с тяхното широкоспектърно въздействие, които показват различни странични ефекти и поради това често са подходящи за ограничен кръг пациенти.

Пародонтология:

Пародонтологията при нас е най-широката област за приложение на ФДТ. Дори ако са налице минимални джобове с дълбочини 3-4 мм и без образувания, ФДТ може да бъде единственият метод, напълно достатъчният метод на терапия. Все пак, ние прилагаме Фотодинамична лазерна терапия най-често като поддържащ метод при дълбоки (˃5 мм) джобове и рефракционни джобове. Терапията се извършва като специален гел се оставя да действа 60 секунди и се облъчва със светлина за 30-60 секунди. Тази комбинация осигурява научно доказано най-голямата редукция на микроорганизми, и дори и при агресивни или хронични пародонтити може да бъде избегнато хирургичното лечение, както и да се удължи времето между наложителните профилактични терапии.

Периимплантити:

 

В имплантологията прилагаме лазерно лечение както в лечението на мукозити, така и при манифестирани периимплантити. Решаващо значение тук има добрата диагностика чрез редовно сондиране, за да се интеревенира терапевтично веднага при констатиране на начален мукозит. Преди прилагането на Фотодинамична лазерна терапия контаминираните повърхности на имплантата се почистват допълнително с Airflow® и неколкократно се изплакват с хлорхексидин. Най-голямото предимство на терапията с лазера е отсъствието на повърхностни изменения и нараняване на титаниевата повърхност при едновременно максимално резултатно антимикробно въздействие

Ендодонтия:

 

Кореновите канали на зъба с изходящите от тях дентинови каналчета са много сложна триизмерна и много трудно поддаваща се на дезинфекциране система. Фотодинамичната лазерна терапия бива приложена след механическо-химическата подготовка като финална елиминация на бактериите.

Инфекции на меките тъкани в устната кухина:

 

Най-често оралните и периоралните инфекции на лигавицата и кожата се дължат на бактериални или вирусни причинители. ФДТ благоприятства бързото лечение на оралните мекотъканни инфекции с херпес симплекс и инфекциите със спори на Кандида албиканс, които все по-често се появяват под формата на протезен стоматит.

Дезинфекция на кариеси и кавитети:

 

Съвременната терапия на кариеса ясно фаворизира щадящата екскавация и разрешава оставянето на остатъчен кариес в дълбоките сектори на дентина, ако гарантирано кариесът е отстранен от повърхностите на емайла и/или от дентина. Целта е запазването на виталността на зъба посредством запазване на пулпата със значително по-добра прогноза в дългосрочен мащаб. Всъщност, най-важно от всичко е тези дълбоки области на дентина да бъдат дезинфекцирани колкото е възможно по-добре. Стандартно в тези случаи се предвижда както при кариес профунда, така и при повърхностните кариеси фотодинамична терапия за най-малко 30 секунди.

Шиниране на зъбите

За по-голяма стабилност на пародонта

При възникнал пародонтит с наличие на подвижност на зъбите, може да се направи шиниране. По този начин се укрепва тяхния пародонт и се преразпределя дъвкателното налягане. Един от начините за неподвижно шиниране е поставянето на кевларено или гласфибро влакно. Процедурата се прави в едно посещение, като по вътрешната повърхност на зъбите адхезивно се поставя влакното. За долни фронтални зъби, манипулацията не е инвазивна, докато за горните  зъби понякога е необходимо препарация на улей в зъбната повърхност. Това зависи от оклузията на пациента.

Този тип шиниране не пречи на пациента да почиства зъбите си с клечка за зъби или с интердентални четки. Не се променя говорната функция и естетиката.

Разбире се, пациентът трябва да прави редовни профилактични прегледи и професионална орална хигиена, за да запази съзъбието си за по-дълъг период от време.

Кевларените и гласфибро влакната също така могат да се използват  за изработването на адхезивни мостове и за шиниране, в резултат на травма на зъбите.

шиниране на зъбите,пародонтолог,стоматолог,пародонтоза,пародонтит,кървене на венците,Стоматологична клиника София,д-р Мария Дюкенджиева
шиниране на зъбите,подвижни зъби,клатене на зъбите,пародонтоза,пародонтит
шиниране на зъбите,разклатени зъби,кевларено влакно,д-р мария Дюкенджиева,пародонтоза,пародонтит
bottom of page